info@ikontrol.com.tr
+ 90 232 464 20 72

PAS

Enerji ve proses endüstrilerinde yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan PAS, birinci sınıf yazılım, hizmet ve uzmanlık sağlar. Operasyonel Teknolojiler (OT) hakkında derin ve gerçek dünya anlayışı ile operatörler, mühendisler, analistler ve karar vericiler için eyleme dönüştürülebilir içgörüler içeren çözümler sunar.

PAS, 1990’larda ilk kontrol sisteminden bağımsız alarm yönetimi yazılımı ve yüksek performanslı İnsan Makine Arayüzüne (HMI) öncülük etti.

Proses sanayiinde alarm yönetiminin kitabını (The Alarm Management Handbook) yazan PAS’ın 70 ülkede 1450’den fazla tesiste çalışan, proses emniyeti ve güvenirliği ile karlılığı arttıran dünya lideri çözümleri ile tanışın.

Yazılımları 120’den fazla farklı marka endüstriyel kontrol sisteminde çalışır ve tek tek endüstriyel tesislerde veya kurumsal ölçekte kullanılabilir.

Çözümlerimizi tesislerde halihazırda kullanılmakta olan kontrol sistemleri ve yazılım platformlarına entegre etmek için çok çeşitli bağlantı yöntemlerimiz mevcuttur.

PAS, endüstriyel tesislerde sensörden buluta uzanan tüm operasyonel teknolojilerin (OT) entegrasyonunun sağlanmasına katkıda bulunur. Proses otomasyonu ve üretim alanlarındaki derin uzmanlığı, hizmet verdiği sektörlerdeki liderliğinin temel taşıdır.

Küresel ölçekte;

 • İlk 15 petrol rafinaj şirketinin 13’ü
 • İlk 15 kimya şirketinin 13’ü
 • İlk 5 kağıt üreticisinin 4’ü
 • İlk 5 maden şirketinin 3’ü
 • İlk 20 enerji üretim şirketinin 7’si PAS’ın çözümlerine güvenmektedir.

Portföyümüzde bulunan proses emniyeti risklerini azaltıp karlılığı optimize etmek için karar verme süreçlerini destekleyen veri analitiği çözümleri ve siber güvenlik sistemleri sayesinde;

 • Siber tehditleri tespit edin, önleyin ve düzeltici tedbirler alın.
 • Proses güvenliği riskini azaltın ve karlılığı optimize edin.
 • Operasyonel kararlar vermek için güvenilir verileri etkinleştirin.

Endüstriyel Siber Güvenlik

PAS Cyber Integrity çözümü ile siber tehditleri tespit edin, önleyin ve düzeltici tedbirler alın. PAS, tesislerdeki tüm OT varlıklarının (DCS, ESD, PLC, SCADA, IIoT cihazlar, v.b.) konfigürasyon bilgilerini toplar ve düzenler.

Tesisinizdeki birbirinden farklı OT sistemlerinin karmaşık verilerini basit ve sezgisel bir görselleştirmeye dönüştürerek operasyonlarınızın mevcut durumunu ve siber güvenlik risklerinizi değerlendirmenize olanak sağlar.

PAS Cyber ​​Integrity çözümü, endüstriyel kritik OT varlıklarının siber güvenliğini güçlendirir. Bu sayede, operasyonel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (BT) varlıklarınızın kapsamlı bir envanterini kullanarak, kötü niyetli siber saldırılar veya yanlışlıkla yapılan mühendislik değişiklikleri nedeniyle yetkisiz müdahaleleri izleyebilir ve iyileştirme eylemlerini yönlendirebilirsiniz.

PAS, OT / ICS envanter yönetimi, yapılandırma temel çizgisi ve politika uygulaması, yazılım yama yönetimi, uyumluluk yönetimi, yedekleme ve kurtarma süreçlerini otomatikleştirir.

Cyber Integrity çözümlerimiz ile;

 • Siber olaylardan ve uyumsuzluklardan kaynaklanan riskleri azaltabilir.
 • Planlanmamış tesis duruşlarını önleyebilir.
 • Otomasyon varlıklarına gömülü pratik bilgi birikimini koruyabilir.
 • Uyumluluk ve denetim için sarf ettiğiniz çalışmaları %90’a kadar azaltabilir.
 • Proses otomasyon sistemlerinizin performansını en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Riskleri azaltmak, uyumluluk gereksinimlerini karşılamak ve proses emniyetini iyileştirmek için endüstriyel kuruluşların, günümüzün Bilgi Teknolojileri (BT) merkezli çözümlerinden Operasyonel Teknolojiler (OT) merkezli bir siber güvenlik yaklaşımına geçmeleri zorunlu hale gelmiştir.

Geleneksel BT uç nokta siber güvenlik araçları, OT merkezli siber varlıkların yalnızca %20’sine hitap ederek endüstriyel kontrol sistemlerini savunmasız bırakmaktadır.

PAS’ın 25 yılı aşkın derin OT varlık yönetimi uzmanlığı ile geliştirdiği Cyber ​​Integrity platformu, kritik altyapıyı korumak için endüstrinin en kapsamlı siber güvenlik çözümlerini barındırmaktadır.

Cyber ​​Integrity, tesisinizdeki tüm OT varlıkları için kapsamlı envanter, güvenlik açığı yönetimi, yapılandırma, uyumluluk, yedekleme / kurtarma ve risk yönetimi sağlar.

BT merkezli araçların aksine, PAS Cyber ​​Integrity çözümleri ile Seviye-3’den Seviye-0’a kadar tüm OT varlıklarınızı siber tehditlere karşı koruyun.

ENVANTER YÖNETİMİ

OT envanterinizde neler olduğunu bilmeden onları koruyamazsınız!

PAS Cyber ​​Integrity ™, BT tabanlı çözümlerin üstesinden gelemeyeceği işlemleri otomatik olarak yerine getirir: I/O kartları, donanım yazılımı (firmware), yüklü yazılım (software) ve kontrol stratejileri (application) dahil olmak üzere hem özel hem de geleneksel OT ve BT varlıklarının yapılandırma verilerinin tek bir havuzda toplanması ve ilişkilendirilmesi.

Kapsamlı, eskimeyen bir envanter, güvenlik temeli oluşturmak, değişiklikleri yönetmek, yazılım yama yönetimini otomatikleştirmek, dahili ve harici uyumluluk gereksinimlerini yerine getirmek için bir ön koşuldur.

OT varlıklarınızın envanter yönetimini derinlemesine otomatikleştirin.

GÜVENLİK AÇIĞI YÖNETİMİ

Proses kontrol sistemlerinizde kurumunuzu emniyet ve güvenlik risklerine maruz bırakan göremediğiniz güvenlik açıklarından haberdar mısınız?

PAS Cyber ​​Integrity ™, endüstriyel tesislerdeki OT ve geleneksel IT varlıkları için sürekli güvenlik açığı yönetimi sağlar ve iş akışı otomasyonu yoluyla riske yönelik kapsamlı bir görünürlük ve denetlenebilir risk azaltmaya olanak tanır.

OT ve BT varlıkları için güvenlik açığı değerlendirmesini otomatikleştirir.

Yazılım yamalarının ve otomasyon sistemi tedarikçinizin siber güvenlik bültenlerinin uygulanabilirliğini ve etkisini değerlendirir, siber risk konusunda alacağınız kararları desteklemek için gösterge panelleri, trend görünümleri ve olay analizi sağlar.

Karmaşık, farklı marka OT varlıklarınızdaki güvenlik açıklarını, dahili ve harici aktörler tarafından istismar edilmeden önce tespit edip düzeltici tedbirler alın.

KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Proses kontrol sisteminizde yapılan yetkisiz değişiklikleri tespit edebiliyor musunuz?

PAS Cyber ​​Integrity ™ çözümü, OT/BT envanterine dayalı olarak bir güvenlik temeli oluşturur, yetkisiz değişiklikleri izler ve hem OT hem de geleneksel BT sistemleri için siber güvenlik ve denetlenebilir uyumluluk süreçleri sağlayan olay müdahale protokollerini yönetir.

En kritik OT varlıklarınızı sürekli izleyip proses kontrol ağınızda yapılan yetkisiz değişiklikleri derhal tespit edin.

YEDEKLEME VE KURTARMA

En kötü durum senaryosu gerçekleştiğinde olacaklara hazırlıklı mısınız?

PAS Cyber ​​Integrity ™ çözümü ile tesisinizdeki bütün endüstriyel kontrol sistemlerinin uygulama ve standart yazılım yedeklerini otomatik olarak arşivleyip verilerin kaybolması veya ihlal edilmesi durumunda kurtarmayı hızlandırın.

RİSK ANALİTİĞİ

Tesisinizdeki OT uç noktalarında göremediğiniz riskler var mı?

PAS Cyber ​​Integrity ™, tesisinizdeki hem OT hem BT uç noktaları için siber güvenlik risklerini tanımlar, farklı marka / model kontrol sistemlerinin güvenlik duruşunu sürekli olarak ölçer ve risk yayılımını görselleştirir.

OT siber güvenlik risklerini belirleyerek, önceliklendirerek ve iyileştirerek endüstriyel kontrol sistemlerinizi tehditlerden ve hatalı işlemlerden koruyun.

UYUMLULUK VE DENETİM YÖNETİMİ

Değişim yönetimi süreçlerinizi denetleyebiliyor musunuz?

Manuel süreçleriniz sizi bir siber olay veya uyumsuzluk cezası ile karşı karşıya bırakabilir.

PAS Cyber ​​Integrity ™, iş akışlarınızı otomatikleştirerek standart, özel ve konuma dayalı raporlama yoluyla denetim hazırlığınıza katkıda bulunurken uyumluluk için sarf ettiğiniz kaynakları %90’a kadar azaltır.

PAS PlantState Integrity çözümü, operatörlerin durum farkındalığını artıran kritik emniyet ve üretim bilgileri sağlamak için tesisteki farklı kaynaklardan gelen verileri analiz eder ve birbirleriyle ilişkilendirerek görselleştirir.

Alarm Yönetimi, Proses Sınır Yönetimi, Kontrol Döngüsü Performans Yönetimi, Bağımsız Emniyet Katmanları Güvencesi ve Yüksek Performanslı İnsan Makine Arayüzü çözümlerimiz emniyetli, güvenilir ve uyumlu endüstriyel operasyonlar sürdürülmesini temin eder.

ALARM YÖNETİMİ

Olumsuz proses koşullarında veya arıza durumlarında oluşan alarm selleri, yanlış alarmlar veya devre dışı bırakılan alarmlar nedeniyle kötü performans gösteren alarm sistemleri operatörlerin durum farkındalığını azaltır, proses emniyeti ile üretimi olumsuz etkiler.

ISA 18.2 ve EEMUA 191 ile tariflenen 7 aşamalı alarm yönetimi metodolojimiz ile anormal durumların azaltılmasına, emniyetli, güvenilir ve uyumlu operasyonlara, bütünsel bir bakış açısı ile alarm sisteminizi kıyaslamaya ve optimize etmeye yardımcı oluyoruz.

Emniyetli ve karlı endüstriyel prosesler, işlevsel ve emre amade Bağımsız Koruma Katmanlarına (IPL) dayanır. Günümüzde IPL durumunun değerlendirilmesi, manuel veri girişlerine, hesaplama tablolarına ve kurum içi araçlara dayanmaktadır. Bu zaman alıcı, hataya açık yaklaşım değerli kaynakları harcar ve istenmeyen operasyonel riskler ortaya çıkarır.

PAS IPL Güvencesi ile, acil duruş emniyet sistemlerinin (SIS/ESD), alarm yönetim sistemlerinin ve diğer bağımsız koruma katmanlarının sağlığı ve emre amadeliği konusunda otomatik, uygun maliyetli, neredeyse gerçek zamanlı görünürlük sağlarken köprülenmiş veya devre dışı olan emniyet fonksiyonları gibi potansiyel riskleri derhal tespit edin.

BAĞIMSIZ EMNİYET KATMANLARI GÜVENCESİ

PROSES SINIR YÖNETİMİ

Emniyetli ve karlı bir üretim için tesisin proses tasarım sınırları dahilinde çalıştırılması çok kritiktir. Ancak; proses kontrol sistemleri, proses alarmları dışındaki sınırları izlemek ve yönetmek için tasarlanmamıştır. Ayrıca, operasyonel ve proses limitleri tipik olarak birden fazla veri tabanına ve sisteme dağılmış haldedir ve bu da bir tesisin operasyon sınırlarının kapsamlı bir şekilde yönetilmesini zorlaştırır.

Proses Sınır Yönetimi çözümü ile emniyetten ödün vermeden prosesinizin sınırlarını zorlayın.

Yüksek bir PID kontrol döngüsü performansı, proses emniyeti ve tesis karlılığı için çok önemlidir. Kontrol döngülerinin performansı, proses değişiklikleri, değişen üretim gereksinimleri ve proses ekipmanlarının durumu nedeniyle zamanla düşer.

PAS PlantState Integrity çözümünün bir parçası olan ControlWizard, proses emniyeti ve üretim performansını etkileyen potansiyel sorunları proaktif olarak ele almak için tesisteki tüm kontrol döngülerinin performanslarını izler, analiz eder, problemleri teşhis eder ve raporlar.

Ücretsiz olarak sunduğumuz PID kontrolör ayarlama yazılımımız TuneWizard ise PID kontrol döngülerinizin ayar parametrelerinin sağlamlığını ölçmenize, yeni ayar parametrelerinizi hataya mahal vermeden simüle edebilmeye, kötü performanslı ölçüm enstrümanı veya son kontrol elemanlarını teşhis etmenize imkan sağlar.

Detaylı bilgi almak ve ücretsiz lisans talep etmek için lütfen tıklayınız.

KONTROL DÖNGÜSÜ PERFORMANS YÖNETİMİ

YÜKSEK PERFORMANSLI HMI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETİ

Kontrol sistemlerinin konsol operatörü grafiği, prosesin penceresi ve tesis emniyeti ile üretim performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve değerlendirmek için birincil araçtır. Tesis işletmenize uygun İnsan Makine Arayüzü (HMI) tasarımı, durum farkındalığını geliştirir, operatör iş yükünü azaltır ve operatörün üretimi optimize etmesini ve anormal durumlara etkili bir şekilde tepki vermesini sağlar.

Yüksek performanslı HMI yaklaşımı, geleneksel operatör ekranlarını eyleme geçirilebilir zeka ile sezgisel bilgi görselleştirmesine dönüştürür.

Yüksek performanslı HMI tasarımının kitabını (High Performance HMI Handbook) yazan PAS’ın HMI tasarım ve uygulama hizmetlerini keşfedin.

Dijitalizasyon

PAS, Automation Integrity ve PAS Decision Integrity çözümleri ile operasyonel karar verme süreçlerini hızlandıran güvenilir verileri setleri sağlar.

Automation Integrity, tesisinizde bulunan bütün OT varlıkların konfigürasyon verilerini toplar ve düzenler, OT veri zincirlerini haritalandırır ve hataları tespit etmenize yardımcı olur.

Decision Integrity, OT verilerinin sağlığını anlamanızı ve kurumsal dijital dönüşüm veri havuzlarınızı güvenilir veri setleri ile zenginleştirmenizi sağlar.

Bu çözümlerimiz ile;

 • OT verilerinizin sağlığını izleyip korunmasını sağlayın.
 • Kestirimci modeller, operatör simülatörleri ve proses modelleme simülatörlerinizi zenginleştirin.
 • OT uç analitiği sayesinde derin operasyonel içgörüler edinin.
 • Sağlıklı ve güvenilir OT verilerine dayanarak daha emin operasyonel kararlar verin.

Otomasyon Sistemleri Varlık Yönetimi

Tesisinizde bulunan birbirinden farklı proses kontrol sistemlerindeki karmaşıklık, sıkça yapılan değişiklikler ve değişim yönetimi süreçlerinin noksanlıkları, prosesi istenmeyen hatalara ve verimsiz mühendislik uygulamalarına karşı savunmasız bırakmaktadır.

PAS Automation Integrity çözümü, kontrol sistemlerinin konfigürasyon bilgilerini otomatik olarak toplar, birbirleriyle ilişkilendirip görselleştirerek tüm bu zorlukları aşmanızı sağlar. Sunduğumuz çözüm ile kontrol sistemlerinden sorumlu mühendisleriniz, tesisinizde bulunan tüm endüstriyel kontrol sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilir ve değişiklik onay süreçlerini rahatça yönetebilirler.

PAS’ın dahiyane dijital ikiz modellemesi ile piyasada kullanımda olan belli başlı 75’den fazla marka / model kontrol sisteminin konfigürasyon bilgilerini otomatik olarak bir araya getirerek düzenliyor, birbirleriyle ilişkilendirerek otomasyon varlık yönetiminde çığır açıyoruz.

Uzaktan Tesis Yönetimi

Mühendislik personelinin endüstriyel tesislerdeki kontrol odalarına kolay ve sınırsız erişime sahip olduğu günler geride kaldı. Günümüz dünyasında endüstriyel kontrol odalarına yerinde erişim, küresel salgın, seyahat kısıtlamaları, endüstriyel tesis fiziksel güvenliğine yönelik tehditler, şiddetli hava koşulları veya diğer jeopolitik olaylar nedeniyle hızla kısıtlanabiliyor.

PAS çözümleri, iş açısından kritik öneme sahip uzaktan operasyonları destekler.

Etkili uzaktan operasyonlar, gerçek zamanlı varlık, proses ve tesis bilgilerine her zaman ve her yerden erişim gerektirir. Mühendisleriniz ve operatörleriniz bu bilgileri proses emniyetini, varlık kullanımını ve siber güvenliği iyileştirmek için kullanabilirler. Ayrıca, tesis duruşlarını önlemeye ve olumsuz durumlardan hızlı bir şekilde kurtulmaya daha hazır hale gelirler.

PAS yazılım çözümleri, dünyanın önde gelen endüstriyel kuruluşlarının birçoğu için uzaktan operasyon yeteneklerini arttırarak proses emniyeti risklerini azaltmak, siber tehditleri gidermek ve fiziksel konumdan bağımsız olarak OT verilerine dayanan daha güvenli kararlar almak için iş açısından kritik görünürlük sağlar.

Tesisinizi zamandan ve mekandan bağımsız olarak uzaktan emniyetli, güvenli ve sürekli bir şekilde yönetin!

Uzaktan Proje Teslimatı ve Servis Hizmetlerimiz

Fiziksel konumu, seyahat kısıtlamaları, fiziksel güvenliği veya diğer nedenlerden dolayı bir tesise yerinde erişim her zaman mümkün olmayabilir.

Diğer durumlarda, sahaya seyahat düzenlemek için gereken süre proje uygulamasını yavaşlatıp maliyetlerinizi arttırabilir. PAS’ın uzaktan proje teslimatı ve servis hizmetleri sağlamasının nedeni de budur. Yerinde faaliyet veya seyahat gerektirmeden çözümlerimizi uzaktan sunma konusunda son derece deneyimliyiz.

Önde gelen küresel endüstriyel kuruluşların katı gereksinimlerini karşılayan uzaktan iletişim ve güvenli erişim için geliştirdiğimiz çok kapsamlı yeteneklerimiz sayesinde hem müşterilerimizin hem de kendi personelimizin sağlık ve emniyetini riske atmadan maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyoruz.