info@ikontrol.com.tr
+ 90 232 464 20 72

Cidra

Merkezi Wallingford, Connecticut, ABD’de bulunan ve artan uluslararası bilinirliliğe sahip olan CiDRA, dünya çapındaki madencilik sektörünün yanı sıra diğer endüstriyel pazarlar için son derece farklılaştırılmış süreç optimizasyonu, iyileştirilmiş geri kazanım çözümleri ve hizmetleri konusunda güvenilir bir ortak ve lider tedarikçidir. CiDRA’nın ürün ve hizmetleri, 45’in üzerinde ülkedeki 400’den fazla maden işletmesi ve diğer yerler tarafından kullanılmakta, bu da süreç kontrolünü ve malzeme geri kazanımını arttırmaktadır.

Patentli Sonar Teknoloji ile Maden ve Mineral Sektörü İçin Akış Ölçüm Çözümleri

CiDRA’nın SONARtrac proses akış ölçüm sistemleri serisi, madencilik uygulamaları ve diğer endüstriyel proses uygulamaları için doğru ve güvenilir akış ölçümleri sağlar. Proses ile temassız tasarımları uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez, yeniden kalibre edilmez, proses güvenliği artar ve endüstriyel akış işlemlerinin izlenmesinde operasyonel etkinlik imkanı sağlar.

CiDRA’nın Faz Kesirli Yönetimi (PFM) özellikli SONARtrac model VF / GVF sistemi, bir prosesin üretim ve geri kazanım süreçlerini etkin bir şekilde desteklemeye yol açar ve çözelti ve sıvılarda benzersiz bir çift ölçüm kabiliyeti ile akış ve hava içeriği (gaz boşluğu oranı) ölçümüne olanak tanır.

Hidrosiklonlarda Gerçek Zamanlı Parçacık Boyutu Ölçümü Ve Boyut Analiz Sistemleri

CYCLONEtrac ürün grubu ise hidrosiklon gruplarının her birinde, parçacık ölçümü ve bu ölçümlerin analizi ile parçacık sınıflandırmasının güvenilir bir şekilde optimizasyonuna imkân tanır. Bu sistemler, tesis operatörlerinin proseste oluşabilecek hataların ve aksamaların minimumda tutulmasını, kapalı devre öğütme sistemlerinin geliştirilmesini ve mineral geri kazanımının en üst seviyelere çıkarılmasını sağlar.

Tesislerin geri kazanılmasını iyileştiren ve sürdüren uzun vadeli sürdürülebilir sürekli iyileştirme stratejileri sağladıkları için gerçekten çığır açıcıdır.